U bevindt zich hier: Wie zijn wij? -> Missie van de school

Zorg

Als open school hebben wij oog voor samenhorigheid in verscheidenheid. Die zorg willen wij warm houden. Dialoog vormt de basis van onze openheid, waardoor elke jongere zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt in zijn of haar eigenheid. Met ons gedreven team creëren wij zo veel mogelijk ruimte voor de persoonlijke ontplooiing van onze jongeren.

Creativiteit

Wij zijn doorzetters, open in ons denken, verdraagzaam in ons handelen. Wij verrijken het schoolleven van de jongeren met creatieve initiatieven die aansluiten bij hun leefwereld. Die initiatieven laten hen toe schoolse en niet-schoolse talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Die zelfontdekking helpt bij het maken van de juiste keuzes.

Verantwoordelijkheid

Wij stellen grenzen met respect voor de waardigheid van elke leerling. Leven in een gemeenschap eist afspraken, functioneren in een organisatie nog meer. Verantwoordelijkheid en inspraak spelen een belangrijke rol bij de uitbouw van een beter onderwijs. Dat staat voor de ontplooiing van talenten en zet aan tot levenslang leren. Dat biedt onze jongeren de nodige veerkracht om in onze maatschappij succesvol en gelukkig te functioneren.

Een betaalbare school

De uitgaven zijn afhankelijk van studierichting en studiejaar. Een bundel met exacte cijfers is samengesteld en bij de inschrijving worden de ouders hierover geïnformeerd.

 
De uitgaven per leerling kunnen volgende items bevatten:
⇒ bijdrage voor de sportdag ⇒ bijdrage voor huur van handboeken
⇒ aankoop van werkboeken ⇒ bijdrage voor het filmforum
⇒ bijdrage voor fotokopieën ⇒ aankoop van de schoolagenda
⇒ bijdrage voor theatervoorstellingen ⇒ aankoop van sportuitrusting

Een actieve school

Het PHTI zit niet stil!

Op school
Buiten school
  Sport   Cultuur    
  tafeltennis   schoolkrant   interscolaire sportcompetitie
  voetbal   Comeniusproject   miniondernemingen
  volleybal   Kunstproject "Europese dag van de school"   uitwisselingen met andere scholen
  basketbal       studiebezoeken (zowel cultureel als naar bedrijven gericht)
  ...       buitenlandse studiereizen
In de kijker!

Geplaatst op:Oct 15, 2019
Het volgende oudercontact vindt plaats op donderdag 24 oktoberl 2019 (van 18.00 uur tot 20.30 uur).
Lees meer...
Geplaatst op:Sep 9, 2019
Vacature in Provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen


Lees meer...
Geplaatst op:Feb 22, 2019
Wil je info over secundaire scholen in Gent?Lees meer...
Geplaatst op:Sep 3, 2017