U bevindt zich hier: De toekomst? -> PHTI bouwt bruggen

PHTI bouwt bruggen over de grenzen van onverdraagzaamheid en zinloos geweld

Khalid Benhaddou , oud-leerling van het PHTI en voorzitter van het Platform van Vlaamse imams, veroordeelt in een persmededeling de recente barbaarse terreurdaden in Parijs en pleit voor een pluralistische Europese samenleving. Een boodschap die we met de talloze culturen en overtuigingen in onze warme schoolomgeving van het PHTI alleen maar kunnen onderschrijven. Dagelijks bouwen we met onze scholengemeenschap bruggen waarmee we de diepe kloven van onverdraagzaamheid ongedaan maken. De integrale perstekst van Khalid en zijn collega's vindt u hieronder.

"Naar aanleiding van de bloedige terreuraanslagen in Parijs, verklaren wij namens alle verenigingsleden onze grootste afkeuring en verwerping van deze terreuraanvallen en veroordelen we met klem de daders achter deze terreuraanslag. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de getroffen families , nabestaanden en de gehele Franse samenleving aan wie wij onze solidariteit en medeleven betuigen. Gewelddadig extremisme heeft haar onmenselijk gelaat weer eens tentoon gesteld en heeft met deze aanslagen getracht om haar lelijke gelaat te verkopen aan de superdiverse, tolerante pluralistische samenlevingen in het Westen. Dat de barbarij van IS niet een bepaalde groep mensen viseert, maar het op de gehele mensheid gemunt heeft blijkt uit haar andere recente wreedzuchtige slachtpartijen en misdaden tegen de menselijkheid in Turkije, Libanon en uiteraard vooral in de regio waar ze haar vermeende staat heeft gevestigd. De motieven die ten grondslag liggen aan dergelijke gruwel zijn zonneklaar. De haat, wrok en gevoelloosheid is de wederkerende constante in al haar barbaarse terreurdaden. De slachtoffers hebben vele gedaantes en dragen allen verschillende geloofsovertuigingen en cultuur met zich mee. De inborst van een pluralistische Europese samenleving is er een die gestoeld is op universele waarden zoals, mensenrechten, vrijheid, gelijkheid, tolerantie, verdraagzaamheid en (religieuze) verscheidenheid. Die inborst is sedert decennia verkrampt en in die staat zien gewelddadige extremisten een opportuniteit om haar volledig te splijten door het creëren van angst, polarisatie en haat. Zij die de barbarij van IS ontvluchten stuiten daardoor op meer drempels dan voorheen en bruggenbouwers van verschillende geloofsgemeenschappen zien barsten ontstaan in de gezamenlijke brug. Wij zeggen als verenigingen volmondig neen aan de boodschap van terroristen, neen aan de polemiek en diegenen die het angstklimaat wensen uit te buiten. Wij zullen ons blijven inschrijven in ons samenlevingsmodel en het project van de toekomst. Wij zullen onverminderd blijven vasthouden aan de humanitaire grondbeginselen van de islam en reiken de hand toe naar eenieder die samen met ons één dam wil vormen tegen het gewelddadig extremisme en sektarisme."

In de kijker!

Geplaatst op:Oct 15, 2019
Het volgende oudercontact vindt plaats op donderdag 24 oktoberl 2019 (van 18.00 uur tot 20.30 uur).
Lees meer...
Geplaatst op:Sep 9, 2019
Vacature in Provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen


Lees meer...
Geplaatst op:Feb 22, 2019
Wil je info over secundaire scholen in Gent?Lees meer...
Geplaatst op:Sep 3, 2017