U bevindt zich hier: Zorg op school -> GOK (Gelijke Onderwijskansen)

GOK (Gelijke Onderwijskansen)

Wij hebben al jaren ervaring met Gelijke onderwijskansen op onze school. GOK focust bij ons op school vooral op preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen, maar ook van leer- en ontwikkelingsstoornissen. Er is een leerzorgplan en er zijn remediëringslessen tijdens het schooljaar en toetsen na de examenperiode.

Via een uitgebreid taalbeleid willen we onze leerlingen taalvaardiger maken. De taaldagen voor de derdes in september, de taaltakenbank om uren studie zinvol te gebruiken, de intense samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs Het Perspectief voor extra taallessen zijn een greep uit de acties binnen ons taalbeleid.

Wij hebben uiteraard ook veel oog voor het sociaal-emotionele welzijn van onze leerlingen. Al onze teamleden van de leerlingenbeleiding zijn goed opgeleid om met diverse uitdagingen om te gaan.

Ook de loopbaanbegeleiding van onze leerlingen, ook na het afstuderen is onze zorg. Via concrete lespakketten rond studiekeuze en de eerste stappen op de arbeidsmarkt proberen wij onze leer-lingen goed voor te bereiden op een leven na het PHTI.

De volgende drie jaar willen we vooral verder inzetten op ouderbetrokkenheid. Er zullen hierrond verschillende initiatieven uitgebouwd worden zoals informele contactmomenten voor ouders.

In de kijker!

Geplaatst op:Oct 15, 2019
Het volgende oudercontact vindt plaats op donderdag 24 oktoberl 2019 (van 18.00 uur tot 20.30 uur).
Lees meer...
Geplaatst op:Sep 9, 2019
Vacature in Provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen


Lees meer...
Geplaatst op:Feb 22, 2019
Wil je info over secundaire scholen in Gent?Lees meer...
Geplaatst op:Sep 3, 2017